Zespół redakcyjny Hetman PR wspólnie z grafikami tworzy dla swoich klientów magazyny korporacyjne, katalogi, biuletyny, newslettery w wersji papierowej czy elektronicznej. Publikacje są projektowane pod kątem precyzyjnie określonej grupy docelowej. Niezależnie od tego czy będą to magazyny zewnętrzne, czy służące do komunikacji wewnątrz organizacji, muszą być niebanalne w treści i przyciągać atrakcyjną formą. Na życzenie klienta opracowujemy także content do istniejących publikacji: artykuły, materiały video, zdjęcia.

Custom publishing jako bardzo wszechstronne narzędzie może być stosowane do różnych celów. W zależności od przeznaczenia wzmacnia świadomość marki i przywiązanie do produktu, edukuje, informuje, motywuje, buduje kulturę organizacji, sprzyja powstawaniu relacji pracowników z firmą.

Dane kontaktowe